تغییر لوگو شرکت

نام شرکت از : شرکت عمران، توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا به : شرکت عمران توسعه همه مردم دنیا تغییر یافت و واژه سرمایه گذاری از عنوان شرکت…

فرصت ۴۵۰۰ میلیاردی در بازار گردشگری

روزنامه دنیای اقتصاد دنیای اقتصاد : فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ۵ استان اصفهان، فارس، کردستان، گلستان و هرمزگان شامل ۱۱ مرکز اقامتی، ۱۸ پروژه تفریحی…

تبعات ورود دلار به تابلوی نرخ هتل ها

صورت مساله ساده است؛ هتلداران با استناد به اینکه نرخ اتاق هایشان برای گردشگران خارجی با توجه به افت ارزش پول ملی، بسیار ناچیز است خواهان دریافت دلار از آنها هستند.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۳۹۷

پیرو آگهی دعوت چاپ شده در روزنامه پرشمارگان شرکت (خبر جنوب شماره ۱۰۸۴۰ تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۷) جلسه مجمع عمومی عادی شرکت عمران، توسعه و سرمایه گذاری همه مردم دنیا (سهامی عام)…
فهرست